LİMAN İHALESİ BAŞKA BAHARAMI KALDI ?

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, transit liman olma özelliği ile ülkemize döviz getirecek ve bu sayede İzmir’i sadece bölgesel değil küresel anlamda lojistik merkezine dönüştürecek Çandarlı Limanı projesinin durumunu sordu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldınm tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle önerge hazırlayan Yiğit, ‘Projenin bu yıl ihale edileceği açıklanmasına karşın neden somut adım atılmadı?’ dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, hem Ege Bölgesi hem de Türkiye açısından büyük önem taşıyan Kuzey Ege Çandarlı Limanındaki terminaller ve üstyapılar ile ilgili projelerin durma noktasına gelmesi üzerine konuyu TBMM gündemine taşıdı. Çandarlı’nm Ege’nin en büyük limanı olacağını belirten Yiğit, “Projenin tamamının yap- işlet- devret şeklinde olması durumunda yine sıkıntılı bir süreç doğacağını ve bu nedenle küçültülerek ihaleye çıkılmasının düşünüldüğünü ancak henüz somut bir adım atılmadığını” vurguladı.

Hangi çalışmalar yürütülüyor?
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldınm tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle hazırlanan önergede şu ifadelere ve sorulara yer verildi. İzmir Çandarlı Limanında terminaller ve üstyapılar 05.11.2013 tarihinde YID Modeli ile ihale edilmiştir. Ancak liman kapasitesinin 12 milyon TEU/yıl olarak belirlenmesi, ilk etapta 4 Milyon TEU yatırım beklentisi, limanın demiryolu bağlantı hatlarının altyapısı, Çiğli Aliağa -Bergama otoyolunun bağlantısının ihale kapsamına dahil edilmesi ile birlikte yatırım maliyetlerinin ciddi oranda yükselmesi, bununla birlikte Petkim tarafından konteynır limanı yatırımına başlanması sonucu birçok firma dosya almasına rağmen ihale için hiçbir teklif verilmemiştir.

Oysa Kuzey Ege Çandarlı Limanı ülkemizin 500 milyar dolar ihracat hedefi ve Dogu Akdeniz’de transit liman olma özelliğindeki Pire’nin bir alternatifi olma potansiyeli açısından büyük önem taşımaktadır. Kuzey Ege Çandarlı Limanı transit liman olma özelliği ile ülkemize çok daha fazla döviz getirebilecek ve bu sayede İzmir sadece bölgesel değil küresel anlamda bir lojistik merkezi olabilecektir.” Bu bağlamda; 1.Sadece bölgesel değil küresel anlamda bir lojistik merkez olma potansiyelindeki Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın transit liman olmasına yönelik bakanlığınızca halen hangi çalışmalar yürütülmektedir? 2.Kuzey Ege Çandarlı Limanında yapılması düşünülen terminaller ve üstyapılarla ilgili bu yıl ihaleye çıkılacağı açıklanmasına karşın neden somut adım atılmamaktadır? İhaleye çıkılacak tarih neden açıklanmamaktadır? Projenin iptali söz konusu mudur?