Tazminat hakkı müjdesi! 3600 ve 4500 şartına dikkat…

Sosyal güvenlik sistemi çalışan kadınlara birçok önemli haklar sağlıyor. Bunlardan en çok merak edilenlerin başında kıdem tazminatı geliyor. Peki kadınlar hangi hallerde tazminat alır? İşte merak edilen detaylar…

Yasalara göre, kadın işçileri evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödeniyor. Bu haktan yararlanılabilmesi için, iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak fehsi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi şart.

HAMİLELİK VE DOĞUM
Hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiği için, bu nedenle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılıyor. Yani tazminat ödenmiyor.
İŞYERİNİN TAŞINMASI
Çalışanın işyeri, bir belediye sınırını aşacak şekilde taşınırsa, kadın işçi ile işveren arasında var olan hizmet sözleşmesinde aksi azmıyorsa işçi yeni adrese gitmek zorunda değil. Bu durumda hizmet sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değiştirildiği için işveren, işçilerine kıdem tazminatı ödemek zorunda.
3600-4500 VE 7000 GÜN ŞARTI
8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK’dan “Kıdem tazminatı alabilir” yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.
9 Eylül itibarıyla işe girenlerde ise iki şart aranıyor. Ya 7000 gün süresi dolacak ya da 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 gün prim ödemiş olacak.
İŞYERİNİN DEVRİ VE İŞİN NİTELİĞİ
İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayandırılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmesi tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet akdinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz.
İşin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşamı için tehlike olursa işçi iş akdini haklı denele feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. (Posta)