Çocuklarda göğüs ağrısı ne anlama gelir?

Yapılan çalışmalar, çocukluk çağındaki göğüs ağrılarının yüzde 95’inin iyi huylu olduğunu ancak yüzde 5 oranında da kalp hastalıklarına bağlı geliştiğini gösteriyor. Ancak çocuklarda görülen göğüs ağrısı genellikle tekrarlıyor. Hal böyle olunca da aileler panik yapıyor. Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Işıl Yıldırım Baştuhan, çocuklarda görülen göğüs ağrıları hakkında bakın neler söyledi.

NEFESLE ARTAN, NEDENİ BELLİ OLMAYAN AĞRILAR OLUYOR

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan göğüs ağrısı “sebebi bilinmeyen-idiyopatik” göğüs ağrısıdır. İdiyopatik ağrı; keskin ve batıcı karakterli, birkaç saniye ile birkaç dakika arasında süren, genellikle derin nefes almakla artan, en sık göğsün ortasında veya memenin altında görülen bir ağrıdır. Kalp kaynaklı değildir; hayati tehlikesi yoktur. Ağrı genellikle yeniden meydana gelir ve hatta bazen aylarca ara ara tekrarlar. Bu ağrılarda tedavi gerekmez. Ağrının idiyopatik karakterli olduğuna ancak ayrıntılı değerlendirme yapıldıktan sonra bir doktor tarafından karar verilir.

DOĞUMSAL HASTALIKLAR AĞRIYA NEDEN OLABİLİR

Kalp kası hastalıkları, kapak hastalıkları ve koroner damarların doğumsal bozuklukları da ani yaşam kaybına neden olabilen yapısal kalp hastalıklarıdır. Ritim problemlerinde göğüs ağrısı nadir görülse de yapısal kalp hastalıklarında göğüs ağrısı önemli bir belirti olabilir. Bu nedenle özellikle ailesinde erken yaşta ani ölümler, ailede kalp pili öyküsü bulunan kişiler ve koşarken bayılma, fenalaşma gibi ciddi şikayetleri olan hastaların mutlaka bir kardiyoloji uzmanına danışması gerekir. Ani kardiyak ölümle kaybedilmiş hastaların yakınlarının da aynı şekilde değerlendirilmesi ve genetik geçişli kalp hastalıkları açısından ayrıntılı taramasının yapılması önerilir.

ÇOCUKTA KALP HASTALIĞI OLDUĞU NE ZAMAN DÜŞÜNÜLMELİ?

Çocuklarda kalp hastalıklarının tanısı için elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO) ve egzersiz stres testi gibi ek testlerin yapılması, kalple ilişkili nedenlerin tanınabilmesi için önemlidir.

Aşağıdaki belirtiler, çocukta kalple ilgili bir sorun olduğuna işaret edebilir:

• Egzersizle beraber ağrı olması,

• Ağrıya terleme, solukluk, fenalaşma hissinin eşlik etmesi,

• Ağrı ile beraber çarpıntı, baş dönmesi ve bayılmanın olması,

• Ailede ani ölüm ve/veya kalp kası hastalığı öyküsünün olması,

• Fizik muayenede kalp üfürümü duyulması

**Posta**